Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Aktuální odborná akademie

Bolest
dobrý sluha, ale zlý pán

Ostrava
Clarion Congress Hotel
12.-13.10.2018
Brno
Hotel Holiday Inn
19.-20.10.2018
Praha
hotel Olympik - Artemis
26.-27.10.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní odbornou Akademii Dr.Max, která bude věnována jednomu z nejčastějších, nejnepříjemnějších a mnohdy i nejzávažnějších příznaků v lidském životě. Tím příznakem je BOLEST. I tentokrát na naší Akademii velmi rádi uvítáme lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení.

Přes veškeré průvodní negativní emoce je BOLEST základním reflexem nezbytným pro přežití. Intenzita bolesti většinou koresponduje s naléhavostí, jakou se lidský organismus dožaduje řešení její příčiny. Samotné tlumení bolesti je intervencí symptomatickou – měli bychom proto k němu přistupovat vždy s jistotou, že známe její vyvolávající příčinu. V rámci nadcházející Akademie si připomeneme:

  • reflexní oblouk bolesti a farmakologické možnosti ovlivnění jeho jednotlivých částí,
  • nefarmakologické možnosti léčby bolesti,
  • hlavní zásady farmakologické a nefarmakologické léčby akutní a chronické bolesti v každodenní lékárenské a ambulantní praxi,
  • a v neposlední řadě – možnosti a úskalí farmakoterapie bolestí u dětí, těhotných žen, seniorů a u vybraných skupin polymorbidních pacientů.

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že toto setkání bude přínosné nejenom pro nás jako účastníky, ale následně našim prostřednictvím především pro všechny naše pacienty.

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Protipadělková opatření – aktuální pohled na novelizaci zákona o léčivech

13:45 - 14:30

Protipadělková opatření – očekávaný dopad na běžnou lékárenskou a ambulantní praxi

Mgr. Apolena JONÁŠOVÁ,
Sekce dozoru, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

PharmDr. Martin ŠIMÍČEK,
Sekce nemocničních lékárníků ČFS, Brno

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Reflexní oblouk bolesti – základní strukturální a funkční složky

15:45 - 16:30

Farmakologické možnosti ovlivnění jednotlivých složek reflexního oblouku bolesti

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.,
Úsek klinické farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Nefarmakologické možnosti ovlivnění bolesti – základní představení a mechanismy účinku

17:45 - 18:30

Nefarmakologické možnosti ovlivnění vybraných typů bolesti – hlava, svaly, klouby, břicho

Jaroslav SUCHAN, Mgr. Lukáš WASSEBAUER, Mgr. Josef ŠŤASTNÝ,
fyzioterapeuti, Jihlava

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:45

Akutní bolest – obecné zásady volby farmakologické a nefarmakologické léčby

09:45 - 10:30

Pacient s akutní bolestí v běžné lékárenské a ambulantní praxi, kazuistiky

MUDr. Ivan VRBA, Ph.D.,
Anesteziologické a resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha


MUDr. Jitka ZÁTHURECKÁ,
Anesteziologické a resuscitační oddělení, Fakultní nemocnice, Ostrava

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Chronická bolest – obecné zásady zahájení a vedení farmakologické a nefarmakologické léčby

11:45 - 12:30

Pacient s chronickou bolestí v běžné lékárenské a ambulantní praxi, kazuistiky

MUDr. Ivan VRBA, Ph.D.,
Anesteziologické a resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha


MUDr. Jitka ZÁTHURECKÁ,
Anesteziologické a resuscitační oddělení, Fakultní nemocnice, Ostrava


12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Farmakologická léčba bolesti u specifických skupin pacientů – dítě, těhotná žena, senior

14:15 - 15:00

Farmakologická léčba bolesti vybraných polymorbidních skupin pacientů – nádory, selhání jaterní, srdeční a ledvinové

Mgr. Jan HARTINGER, Ph.D.,
Odd. klinické farmakologie a farmacie VFN, FÚ 1. LF UK, Praha

15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Páteční akademie:
12 bodů od ČLnK, 4 kreditní body od ČAS

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 4 kreditní body od ČAS

Tyto vzdělávací akce jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako takové jsou registrovány u České lékárnické komory pod evidenčními čísly 18742, 18743, 18744, 18745, 18746, 18747.

Tyto vzdělávací akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčními čísly 53957, 53958, 53959, 53960, 53961, 53962, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tyto vzdělávací akce jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester a jako takové jsou registrovány u České asociace sester pod evidenčními čísly 520/2018 a 521/2018.Konferenční poplatky a ubytování

Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Nebude-li platba uhrazena 5 dní před konáním akce, bude Vaše rezervace stornována. Po tomto termínu budeme přijímat objednávky dle kapacity ubytování.

Konferenční poplatek
za jeden den

350,-

Konferenční poplatek
za oba dny

500,-

Ubytování
(uvnitř registrace)

od 1700,-


Registrujte se na odbornou akademii

Ostrava
Clarion Congress Hotel
12.-13.10.2018
Brno
Hotel Holiday Inn
19.-20.10.2018
Praha
hotel Olympik - Artemis
26.-27.10.2018

Radosti a nástrahy
moderního životního stylu

Akademie online

Podrobnosti
Choroby respiračního traktu
srpen - prosinec

Léto bez obav
jak prožít dovolenou se zdravou kůží

Akademie zrušena v souvislosti s epidemiologickou situací

Choroby respiračního traktu
duben - srpen

Working...