Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Aktuální odborná akademie

Pohyb, sport a lékárna

Brno
Hotel Holiday Inn
4.-5.10.2019
Ostrava
Clarion Congress Hotel
11.-12.10.2019
Praha
hotel Olympik - Artemis
18.-19.10.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní odbornou Akademii Dr.Max, jejíž obsah bude využitelný nejen pro naše pacienty, ale ve velké míře tentokrát i pro nás samotné. POHYB A SPORT jsou hodně diskutovaná a někdy poměrně nesnadno uchopitelná témata, která se zdravotním stavem velmi úzce souvisejí. Kolegové specialisté nás provedou například těmito tématy:

  • zdravotními přínosy i riziky sportu amatérského i profesionálního,
  • drobné úrazy a jejich řešení v podmínkách lékárny a ambulance praktického lékaře,
  • tejpováním – prevencí i řešením poruch pohybového aparátu, včetně praktických ukázek,
  • vlivem léčivých přípravků a lékových interakcí na pohybové aktivity
  • a rovněž novinkami v legislativě zdravotnických prostředků v roce 2019.

Po oba dny Akademie Vám bude k dispozici komplexní bioimpedanční vyšetření přístrojem InBody 3702.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že toto setkání bude přínosné nejen pro nás účastníky, ale následně naším prostřednictvím především pro všechny naše pacienty.

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Vlivy sportovních aktivit na hlavní funkce lidského organismu

13:45 - 14:30

Sport amatérský a profesionální – zdravotní přínosy a rizika

doc. MUDr. Martin MATOULEK, Ph.D.
Česká společnosti tělovýchovného lékařství, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Veronika PUDILOVÁ
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Možnosti funkční a metabolické podpory sportovních aktivit

15:45 - 16:30

Prevence a řešení zdravotních potíží souvisejících se sportem

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.
úsek klinické farmacie, ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Nemoci pohybového aparátu ovlivněné zaměstnáním a životním stylem

17:45 - 18:30

Prevence a řešení poruch pohybového aparátu

Mgr. Lukáš WASSEBAUER,
Mgr. Josef ŠŤASTNÝ,
Aneta HVĚZDOVÁ

fyzioterapeuti, Jihlava

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Po oba dva dny Akademie Vám bude k dispozici komplexní bioimpedanční vyšetření přístrojem InBody 370s.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:45

Možnosti a limity pohybových aktivit u pacientů s vybranými interními chorobami

doc. MUDr. Martin MATOULEK, Ph.D.
Česká společnosti tělovýchovného lékařství, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Veronika PUDILOVÁ
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

09:45 - 10:30

Nežádoucí účinky a lékové interakce ovlivňující pohybové aktivity

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.
úsek klinické farmacie, ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Možnosti a limity pohybových aktivit u pacientů s vybranými chirurgickými diagnózami

doc. MUDr. Martin MATOULEK, Ph.D.
Česká společnosti tělovýchovného lékařství, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Veronika PUDILOVÁ
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

11:45 - 12:30

Podpora pohybových aktivit u pacientů s chirurgickými diagnózami v podmínkách lékárny

Mgr. Olga KESLAROVÁ,
Mgr. Radka GREC

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Zdravotnické prostředky v prevenci a podpoře pohybových aktivit

14:15 - 15:00

Legislativa zdravotnických prostředků – novinky v roce 2019

Mgr. Olga KESLAROVÁ,
Mgr. Radka GREC

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.

15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Po oba dva dny Akademie Vám bude k dispozici komplexní bioimpedanční vyšetření přístrojem InBody 370s.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Páteční akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako taková je registrována u České lékárnické komory pod evidenčními čísly 19686, 19687, 19688, 19689, 19690 a 19691.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod čísly 57863, 57864, 57865, 57866, 57867 a 57868 vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester a jako taková je registrována u České asociace sester.Konferenční poplatky a ubytování

Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky. Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Pokud ubytování nebude stornováno (zrušeno písemně na sekretariát akademie) 5 dní před začátkem akce bude považováno za platné. V případě Vašeho nedojezdu budeme požadovat 100 % úhradu ubytování.

Organizaci včetně registrace účastníků zajišťuje pro tuto akci agentura BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu 1002040764/2700.

Konferenční poplatek
za jeden den

350,-

Konferenční poplatek
za oba dny

500,-

Ubytování
(uvnitř registrace)

od 1790,-


Registrujte se na odbornou akademii

Brno
Hotel Holiday Inn
4.-5.10.2019
Ostrava
Clarion Congress Hotel
11.-12.10.2019
Praha
hotel Olympik - Artemis
18.-19.10.2019

Working...