Odpolední odborná konference na téma
chronické dechové potíže

Akademie

Kouření, CHOPN
– a jak na to?

České Budějovice
Clarion Congress Hotel
19.4.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci Akademií Dr.Max se věnujeme odborným zdravotním tématům a současně reagujeme i na aktuální události, které ovlivňují život nás – zdravotnických odborníků. Jednou z takových událostí, která zasáhne řadu našich pacientů a tím i nás, je bezesporu protikuřácký zákon, který vstoupí v platnost koncem května 2017.

V rámci dubnové Akademie si proto připomeneme problematiku kouření, jeho zdravotních komplikací a následků a možnosti intervence v rámci běžné interakce s pacienty:

  • v prvním bloku nás pneumolog provede problematikou chronické obstrukční choroby bronchopulmonální a možnostmi její intervence,
  • následně se s prof. Králíkovou podíváme na zdravotní komplikace související s kouřením a na farmakoterapeutické možnosti, po nichž můžeme sáhnout, jejich specifika a limity,
  • na závěr se podíváme na psychoterapeutické postupy, jimiž můžeme v rámci běžné praxe podpořit pozitivní rozhodnutí, snahu a výdrž odvykajících pacientů.

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že setkání nad tématem kouření, jeho následků a zejména odvykání bude přínosné nejen pro nás jako účastníky, ale že bude prospěšné především našim pacientům.

Program

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

CHOPN (chronická obstrukční choroba bronchopulmonální)
- etiopatogeneze, komplikace a možnosti prevence

13:45 - 14:30

Současné možnosti farmakoterapeutického ovlivnění průběhu CHOPN

MUDr. Lucie HERIBANOVÁ,
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Tabákové výrobky a široké spektrum zdravotních potíží vznikajících v důsledku jejich konzumace

15:45 - 16:30

Možnosti a limity farmakoterapeutické podpory při odvykání kouření

prof. MUDr. Eva KRÁLÍKOVÁ, CSc.,
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Psychoterapeutické přístupy v odvykání kouření a možnosti jejich využití v podmínkách lékárenské praxe

17:45 - 18:30

Adherence jako základní faktor účinku doporučené farmakologické intervence a možnosti jejího ovlivnění v rámci běžné expediční praxe

PhDr. Šárka SLABÁ, Ph.D.,
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárnické komory pod evidenčním číslem 17336.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 47294 pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/675/2017.

Konferenční
poplatek

350,-

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.Registrujte se na konferenci Kouření, CHOPN – a jak na to?

České Budějovice
Clarion Congress Hotel
19.4.2017

Working...