Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Aktuální odborná akademie

Chronické trávící
potíže

Ostrava
hotel Clarion Congress
12.–13. 5. 2017
Praha
hotel Don Giovanni
19.–20. 5. 2017
Brno
hotel Holiday Inn
26.–27. 5. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na páteční a sobotní odborné Akademie určené pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení, které budou tentokrát věnované chronickým trávicím obtížím. Připojte se k nám, pokud si chcete připomenout například:

  • příčiny a možnosti intervence nejčastějších příznaků z oblasti horní i dolní části trávicího systému,
  • nežádoucí účinky a interakce přípravků používaných v léčbě i samoléčbě zažívacích potíží,
  • zásady péče o pacienty s traumatickým postižením v břišní oblasti,
  • základní typy břišních stomií a jak o ně pečovat v ambulantních podmínkách,
  • specifika farmakoterapie u pacientů s chronickými chorobami postihujícími trávicí trakt.

Trávicí obtíže patří mezi jedny z nejčastějších důvodů, které přivádí pacienty do našich ordinací i lékáren. Věříme proto, že toto setkání bude přínosné nejen pro nás jako účastníky, ale zejména našim prostřednictvím i pro všechny naše pacienty.

Těšíme se na Vaší účast.

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Nejčastější příčiny trávicích potíží u onkologického pacienta

13:45 - 14:30

Ambulantní výživová péče o onkologického pacienta

MUDr. Petra HOLEČKOVÁ, Ph.D., MBA,
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Lékové interakce a nežádoucí účinky přípravků nejčastěji používaných v léčbě gastrointestinálních onemocnění

15:45 - 16:30

Lékové interakce a nežádoucí účinky přípravků nejčastěji používaných v samoléčbě trávicích potíží

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ,
Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie VFU, Brno

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Zásady diagnostiky akutních onemocnění v běžné expediční praxi – nejčastější chyby a jak jim předcházet

17:45 - 18:30

Terapeutická intervence a doplňková péče u akutního onemocnění – jak skloubit odborné možnosti a očekávání pacienta

PharmDr. Jana MATUŠKOVÁ,
Lektorka dispenzační práce a řízení klíčových procesů v lékárnách

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:45

Potíže v oblasti horní části trávicího traktu (dyspepsie horního typu) – nejčastější příčiny a možnosti intervence

09:45 - 10:30

Potíže v oblasti dolní části trávicího traktu (dyspepsie dolního typu) – nejčastější příčiny a možnosti intervence

Prof. MUDr. Milan LUKÁŠ, CSc.,
Přednosta kliniky a primář klinického a výzkumného centra pro střevní záněty, Klinické centrum ISCARE, Praha

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Zásady první pomoci u pacienta s traumatickým poškozením v břišní oblasti

11:45 - 12:30

Stomie v břišní oblasti, dlouhodobá péče o pacienty se střevními stomiemi

MUDr. Matěj GLOMBA,
Chirurgické odd., Oblastní (Klaudianova) nemocnice, Mladá Boleslav

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Specifika farmakoterapie u vybraných chronických onemocnění trávicího traktu

14:15 - 15:00

Specifika farmakoterapie po vybraných intervenčních výkonech v oblasti trávicího traktu

Mgr. Jan HARTINGER,
Odd. klin. farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK

15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Páteční akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárnické komory pod evidenčními čísly 17383, 17384, 17385, 17386, 17387, 17388.

Tyto vzdělávací akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčními čísly 47533, 47534, 47535, 47536, 47537, 47538 vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/854/2017 a KK/855/2017.Konferenční poplatky a ubytování

Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Nebude-li platba uhrazena 5 dní před konáním akce, bude Vaše rezervace stornována. Po tomto termínu budeme přijímat objednávky dle kapacity ubytování.

Konferenční poplatek
za jeden den

350,-

Konferenční poplatek
za oba dny

500,-

Ubytování
(uvnitř registrace)

800,-


Registrujte se na odbornou akademii Chronické trávicí potíže

Ostrava
hotel Clarion Congress
12.-13.5.2017
Praha
hotel Don Giovanni
19.-20.5.2017
Brno
hotel Holiday Inn
26.–27.5.2017

Working...