Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Konference
BRNO
hotel Holiday Inn
5.-6.2.2016
OSTRAVA
hotel Clarion Congress
12.-13.2.2016
Praha
hotel Don Giovanni
19.-20.2.2016

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace, občerstvení

13:00 - 13:45

České zdravotnictví v roce 2015 pohledem VZP

13:45 - 14:30

Nákladovost léčby diabetického pacienta pohledem VZP

Ing. Martin JELÍNEK, Ph.D.,ředitel Odboru léčiv a zdrav. prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Legislativní rámec práce s recepty a Rx přípravky

15:45 - 16:30

Nejčastější chybové preskripce a jejich řešení – kazuistiky

Mgr. MUDr. Jaroslav MARŠÍK, advokát, právní poradce České lékárnické komory (ČLnK)

SPUSTIT VIDEO
16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Bezpečnost nejčastěji užívaných analgetik / antipyretik

17:45 - 18:30

Vybrané příklady intoxikací analgetiky / antipyretiky – kazuistiky

PharmDr. MVDr. Vilma VRANOVÁ, Ph.D.,Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

SPUSTIT VIDEO
18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace, občerstvení

09:00 - 09:45

Komplexní efekty neinzulinových antidiabetik

09:45 - 10:30

Moderní inzulinoterapie u diabetu mellitu
1. a 2. typu + praktické ukázky aplikačních technik

doc. MUDr. Alena ŠMAHELOVÁ, Ph.D.,
III. interní klinika FN, LF UK Hradec Králové

SPUSTIT VIDEO
10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Základní principy lékových interakcí

11:45 - 12:30

Vybrané lékové interakce antidiabetik

PharmDr. Josef SUCHOPÁR,
ředitel a předseda představenstva společnosti Infopharm a.s.

SPUSTIT VIDEO
12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Specifika péče o pacienta s diabetem z hlediska klinického farmakologa

14:15 - 15:00

Pacient s diabetem – kazuistiky
z klinicko-farmakologické praxe

Mgr. Jan HARTINGER, Farmakologický ústav, Všeobecná FN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

SPUSTIT VIDEO
15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Páteční akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tyto vzdělávací akce jsou zařazené do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR c. 4/2010 Sb. a jako takové jsou registrované u České lékárenské komory pod evidenčními čísly 16325, 16326, 16327, 16328, 16329, 16330.

Tyto vzdělávací akce jsou pořádáné v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčními čísly 42211, 42212, 42213, 42214, 42215, 42216, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tyto vzdělávací akce jsou zařazené do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle Zákona č. 96/2004 Sb. a jako takové jsou registrované u České asociace sester pod evidenčními čísly KK/37/2016, KK/38/2016.


Working...