Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Aktuální odborná akademie
Praha
hotel Olympik - Artemis
11.–12.5.2018
Ostrava
Clarion Congress Hotel
18.–19.5.2018
Brno
Hotel Holiday Inn
25.–26.5.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na další odbornou Akademii Dr.Max, kterou tentokrát věnujeme vysokému krevnímu tlaku. Je určena pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení.

Podle posledního rozsáhlého screeningového vyšetření se prevalence hypertenze v české populaci pohybuje mezi 40 % až 72 % v závislosti na věku a pohlaví. Dosahovat cílových hodnot krevního tlaku se však daří pouze u zhruba 30 % léčených pacientů. Jde přitom o jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob, se kterým se denně setkáváme v lékárenské i v ambulantní praxi.

Za pomoci kolegů – odborníků si proto uděláme aktualizovaný přehled například o tom:

  • které mechanismy se podílejí na regulaci krevního tlaku – a jak je můžeme ovlivnit jednotlivými skupinami antihypertenziv, ale i běžnou potravou nebo doplňky stravy,
  • co přinášejí nová doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze České společnosti pro hypertenzi – a jaký je jejich význam pro každodenní lékárenskou i ambulantní praxi,
  • jaké jsou nežádoucí účinky antihypertenziv – a jak ovlivňují adherenci pacienta k léčbě,
  • jaká jsou úskalí léčby hypertenze u polymorbidních pacientů,
  • a v neposlední řadě – se kterými významnými lékovými interakcemi antihypertenziv s ostatními přípravky bychom měli počítat.

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že toto setkání bude přínosné nejen pro nás – pro účastníky, ale následně našim prostřednictvím především pro všechny naše pacienty.

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Základní mechanismy regulace krevního tlaku

13:45 - 14:30

Farmakologické možnosti, jak ovlivnit regulaci krevního tlaku

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.
Úsek klinické farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Nejčastější typy sekundární hypertenze v běžné ambulantní a lékárenské praxi

15:45 - 16:30

Specifické organoprotektivní účinky antihypertenziv nad rámec ovlivnění krevního tlaku

Doc. MUDr. Robert HOLAJ, MBA, CSc.
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

MUDr. Petra VYSOČANOVÁ
Interní kardiologická klinika FN a LF MU, Brno

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Nefarmakologické možnosti prevence rozvoje orgánových poškození při hypertenzi

17:45 - 18:30

Významné interakce antihypertenziv s jídlem, doplňky stravy a s fytofarmaky

PharmDr. Alice SYCHROVÁ, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv, FaF VFU, Brno

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:45

Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze České společnosti pro hypertenzi

09:45 - 10:30

Obecné zásady volby, zahájení a vedení antihypertenzní léčby v každodenní praxi

Doc. MUDr. Ondřej LUDKA, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN a LF MU, Brno

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Léčba hypertenze specifických skupin osob: děti, těhotné a kojící ženy, senioři

11:45 - 12:30

Nejvýznamnější nežádoucí účinky antihypertenziv a jejich podíl na non-compliance pacientů

Doc. MUDr. Tomáš ZELINKA, CSc.
III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

MUDr. Petra VYSOČANOVÁ
Interní kardiologická klinika FN a LF MU, Brno

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Léčba hypertenze u pacienta s dalšími závažnými komorbiditami: astma, CHOPN, diabetes, chronická bolest

14:15 - 15:00

Významné interakce antihypertenziv s ostatními preskripčně vázanými i volně prodejnými léčivými přípravky

Mgr. Jan HARTINGER, Ph.D.
Odd. klinické farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako taková bude registrována u České lékárnické komory – máme zažádáno o kreditní body.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – máme zažádáno o kreditní body.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester.Konferenční poplatky a ubytování

Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Nebude-li platba uhrazena 5 dní před konáním akce, bude Vaše rezervace stornována. Po tomto termínu budeme přijímat objednávky dle kapacity ubytování.

Konferenční poplatek
za jeden den

350,-

Konferenční poplatek
za oba dny

500,-

Ubytování
(uvnitř registrace)

od 1700,-


Registrujte se na odbornou akademii

Praha
Hotel Olympik - Artemis
11.–12.5.2018
Ostrava
Clarion Congress Hotel
18.–19.5.2018
Brno
hotel Holiday Inn
25.–26.5.2018

Radosti a nástrahy
moderního životního stylu

Akademie online

Podrobnosti
Choroby respiračního traktu
srpen - prosinec

Léto bez obav
jak prožít dovolenou se zdravou kůží

Akademie zrušena v souvislosti s epidemiologickou situací

Choroby respiračního traktu
duben - srpen

Working...