Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Aktuální odborná akademie

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

Praha
hotel Orea Pyramida
6.-7.5.2016
BRNO
hotel Holiday Inn
13.-14.5.2016
OSTRAVA
hotel Clarion Congress
27.-28.5.2016

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace, občerstvení

13:00 - 13:45

Plánování těhotenství, nejčastější intervenovatelné příčiny neplodnosti

13:45 - 14:30

Metodiky a možnosti moderní reprodukční medicíny

MUDr. Jitka ŘEZÁČOVÁ
vedoucí Centra asistované reprodukce (IVF), Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Fyziologické změny v organizmu zdravé ženy navozené těhotenstvím

15:45 - 16:30

Nejčastější zdravotní komplikace v těhotenství

MUDr. Daniel DRIÁK, Ph.D.
primář Gynekologicko-porodnické kliniky, Nemocnice Na Bulovce, Praha

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Specifické výživové nároky v těhotenství

17:45 - 18:30

Farmakoterapie akutních onemocnění v těhotenství

Mgr. Jan HARTINGER
Farmakologický ústav, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace, občerstvení

09:00 - 09:45

Fyziologie a specifika kojeneckého věku

09:45 - 10:30

Nejčastější zdravotní komplikace v kojeneckého věku a jejich léčba

As. MUDr. Martin MAGNER, Ph.D.
Metabolická jednotka a oddělení pro kojence a batolata, Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Fyziologie a specifika vývoje imunitního systému

11:45 - 12:30

Imunologická onemocnění v novorozeneckém a kojeneckém věku

Prof. MUDr. Petr POHUNEK, CSc.
vedoucí Dětské pneumologie, Pediatrická klinika, FN Motol a 2. LF Univerzity Karlovy, Praha

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Specifika farmakoterapie kojící ženy

14:15 - 15:00

Specifika farmakoterapie kojence

Prof. MUDr. Ondřej SLANAŘ, Ph.D.
přednosta Farmakologického ústavu, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Páteční konference:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tyto vzdělávací akce jsou zařazené do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako takové jsou registrované u České lékárenské komory pod evidenčními čísly 16512, 16513, 16514, 16515, 16516 a 16517.

Tyto vzdělávací akce jsou pořádané v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčními čísly 43533, 43534, 43535, 43536, 43537, 43538, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006

Tyto vzdělávací akce jsou zařazené do celoživotního vzdělávání farm. asistentů a zdrav. sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako takové jsou registrované u České asociace sester pod evidenčními čísly KK/980/2016 a KK/981/2016.


Working...