Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Aktuální odborná akademie

Citlivé téma?
Urogenitální potíže v produktivním věku

Brno
Hotel Holiday Inn
17.-18.5.2019
Ostrava
Clarion Congress Hotel
24.-25.5.2019
Praha
hotel Olympik - Artemis
31.5.-1.6.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na další odbornou Akademii Dr.Max v roce 2019, kterou tentokrát věnujeme skupině urogenitálních potíží žen a mužů v produktivním věku. Jde o potíže, které jsou často intimního charakteru, o to víc je pro výsledek intervence v lékárnách a ambulancích důležitá, vedle efektivní a citlivé komunikace, i naše jistota ve vlastní odbornost.

Kolegové specialisté nás proto provedou například následujícími tématy:

  • erektilní dysfunkcí,
  • inkontinencí v produktivním věku,
  • změnami urogenitálního systému v těhotenství a po porodu,
  • sekundárními příčinami urogenitálních potíží,
  • fytoterapií urogenitálních potíží u žen a mužů v produktivním věku.

Po oba dny Akademie Vám bude k dispozici vyšetření kožních znamének dermatologem. Zároveň budete mít možnost vyhrát voucher na kurz LÉKOVÉ INTERAKCE (podrobnosti na www.interakcniakademie.cz) – přejeme proto hodně štěstí.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že toto setkání bude přínosné nejen pro nás účastníky, ale následně naším prostřednictvím především pro všechny naše pacienty.

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Erektilní dysfunkce

13:45 - 14:30

Možnosti intervence erektilních dysfunkcí v běžné lékárenské a ambulantní praxi

doc. MUDr. Michal POHANKA, Ph.D.
Katedra fyzioterapie a RHB, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Jana SPILKOVÁ
Soukromé sexuologické centrum GONA s.r.o., Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Inkontinence v produktivním věku

15:45 - 16:30

Možnosti intervence inkontinence produktivního věku

prof. MUDr. Martin HUSER, Ph.D., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Olga SZABOVÁ
Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Ostrava
MUDr. Zuzana KACHLÍŘOVÁ
Urologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Systémy a systémové nemoci ovlivňující urogenitální funkce u muže

17:45 - 18:30

Lékové skupiny ovlivňující urogenitální funkce u muže

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.,
Úsek klinické farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:45

Strukturální a funkční změny urogenitálního systému v těhotenství a po porodu

09:45 - 10:30

Intervence vybraných urogenitálních potíží v průběhu těhotenství a po porodu

MUDr. Eva FILIPINSKÁ
Gynekologicko-porodnická klinika FN, Brno
MUDr. Olga SZABOVÁ
Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Ostrava
MUDr. Zuzana KACHLÍŘOVÁ
Urologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Nejčastější sekundární příčiny urogenitálních potíží ženy v produktivním věku

11:45 - 12:30

Intervence urogenitálních potíží ženy v běžné lékárenské a ambulantní praxi

MUDr. Ivana MEIXNEROVÁ
Gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Olga SZABOVÁ
Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Ostrava
MUDr. Zuzana KACHLÍŘOVÁ
Urologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Možnosti fytoterapie v léčbě urogenitálních potíží u ženy v produktivním věku

14:15 - 15:00

Možnosti fytoterapie v léčbě urogenitálních potíží u muže v produktivním věku

PharmDr. Alice SYCHROVÁ, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv, FaF MU, Brno

15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Páteční akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK

Tyto vzdělávací akce jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako takové jsou registrovány u České lékárnické komory pod evidenčními čísly 19440, 19441, 19442, 19443, 19444 a 19445.

Tyto vzdělávací akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod čísly 56597, 56598, 56599, 56600, 56601, 56602, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tyto vzdělávací akce jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester a jako takové jsou registrovány u České asociace sester pod evidenčními čísly 310/2019 a 311/2019.Konferenční poplatky a ubytování

Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky. Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Pokud ubytování nebude stornováno (zrušeno písemně na sekretariát akademie) 5 dní před začátkem akce bude považováno za platné. V případě Vašeho nedojezdu budeme požadovat 100 % úhradu ubytování.

Konferenční poplatek
za jeden den

350,-

Konferenční poplatek
za oba dny

500,-

Ubytování
(uvnitř registrace)

od 1790,-


Registrujte se na odbornou akademii

Brno
Hotel Holiday Inn
17.-18.5.2019
Ostrava
Clarion Congress Hotel
24.-25.5.2019
Praha
hotel Olympik - Artemis
31.5.-1.6.2019

Working...