Odpolední odborná konference je určená
pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry

Akademie

Orální zdraví

ZLÍN
2.3.2016

Program

12:00 - 13:00

Registrace, občerstvení

13:00 - 13:45

Etiopatogeneza a diagnostika dentinové hypersenzitivity

13:45 - 14:30

Možnosti intervence dentinové hypersenzitivity v běžné lékárenské praxi
Doc. MUDr. Lenka ROUBALÍKOVÁ, Ph.D., Katedra dentální LF MU a LERODENT s.r.o., Brno

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Etiopatogeneza a diagnostika parodontitidy

15:45 - 16:30

Možnosti Intervence parodontitidy v běžné lékárenské praxi
Odb. as. MUDr. Ladislav KORÁBEK, CSc., MBA, Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Nejčastější zdravotní komplikace postihující dutinu ústní v seniorním věku

17:45 - 18:30

Možnosti péče o ústní dutinu seniorů v běžné lékárenské praxi
Odb. as. MDDr. Iva VOBORNÁ, Klinika zubního lékařství FN, Lékařská fakulta UP, Olomouc

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tato vzdělávací akce je zařazená do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrovaná u České lékárenské komory pod evidenčním číslem 16407.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. pod evidenčním číslem 42658, pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazená do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/350/2016.Working...