Odpolední odborná akademie na téma
osteoporóza

Akademie

Osteoporóza

Zlín
Hotel Moskva
8.11.2017

Program

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Osteoporóza primární a sekundární neléková: etiopatogeneze a možnosti prevence

MUDr. Vít ZIKÁN, Ph.D.,
3. interní klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

13:45 - 14:30

Osteoporóza sekundární poléková: etiopatogeneze a možnosti prevence

Mgr. Jan HARTINGER,
Odd. klinické farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Možnosti farmakoterapie a samoléčby osteoporózy: mechanizmy účinku, indikace

MUDr. Vít ZIKÁN, Ph.D.,
3. interní klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

15:45 - 16:30

Úskalí farmakoterapie a samoléčby osteoporózy: farmakokinetika, farmakodynamika

Mgr. Jan HARTINGER,
Odd. klinické farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Specifika prevence a léčby osteoporózy u dětí, u těhotné a kojící ženy, u seniorů

MUDr. Vít ZIKÁN, Ph.D.,
3. interní klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

17:45 - 18:30

Specifika prevence a léčby osteoporózy u imobilních pacientů, po resekcích v oblasti trávícího traktu a u pacientů s renální insuficiencí

Mgr. Jan HARTINGER,
Odd. klinické farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárnické komory – máme zažádáno o kreditní body.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – máme zažádáno o kreditní body.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková bude registrována u České asociace sester.

Konferenční
poplatek

350,-Registrujte se na akademii Osteoporóza

Zlín
Hotel Moskva
8.11.2017

Working...