Odpolední odborná konference na téma
hojení chronických ran

Akademie

Hojení chronických ran

Hradec Králové
Hotel Černigov
7.6.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na červnovou odbornou Akademii Dr.Max určenou pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení, která bude věnovaná HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN.

Špatně se hojící rány mohou provázet a komplikovat průběh řady nemocí a stavů – v rámci červnové Akademie se podrobněji podíváme na příčiny a zejména na možnosti léčby tří velkých skupin ran:

  • postradiační dermatitida – poškození kůže vznikající v důsledku ozařování (radioterapie) u onkologických pacientů,
  • rány komplikující průběh chronických kožních onemocnění (např. psoriázy nebo atopického ekzému)
  • trofické defekty u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin, s chronickou žílní insuficiencí a diabetickou nohou.

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že toto setkání bude přínosné ne jenom pro nás jako účastníky, ale zejména následně našim prostřednictvím i pro všechny naše pacienty.

Program

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Poškození kůže způsobené ozařováním – postradiační dermatitida

MUDr. et Ing. Vítězslav KŘÍHA, Ph.D.,
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

13:45 - 14:30

Možnosti ambulantní léčby a samoléčby poškození kůže způsobených ozařováním

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ,
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha; Ústav aplikované farmacie VFU, Brno

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Obtížně se hojící a komplikovaná dermatologická onemocnění

MUDr. Alžběta BEZVODOVÁ,
Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha

15:45 - 16:30

Možnosti ambulantní léčby a samoléčby obtížně se hojících a komplikovaných dermatologických onemocnění

Mgr. Radka GREC,
Česká lékárna holding, a.s.

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Chronická žilní insuficience (CHŽI), ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) a diabetes mellitus – nejčastější případy obtížně se hojících poškození dolních končetin

MUDr. Alžběta SVOBODOVÁ,
II. Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha

17:45 - 18:30

Možnosti ambulantní léčby a samoléčby obtížně se hojících poškození dolních končetin u pacientů s CHŽI, ICHDK a u diabetiků

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ
Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce, Praha;
Ústav aplikované farmacie VFU, Brno

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárnické komory pod evidenčním číslem 17233.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 47907 pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/1179/2017.

Konferenční
poplatek

350,-

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.Registrujte se na konferenci Hojení chronických ran

Hradec Králové
Hotel Černigov
7.6.2017

Working...