Odpolední odborná konference na téma
péče o onkologického pacienta

Akademie

Péče o onkologického pacienta

Plzeň
hotel Congress Center Parkhotel Plzeň
26.10.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na podzimní odbornou Akademii PÉČE O ONKOLOGICKÉHO PACIENTA, která je určená pro lékaře, lékárníky, zdravotní sestry a farmaceutické asistenty všech zdravotnických zařízení.

Z rozsáhlé onkologické agendy jsme pro naše setkání vybrali tři okruhy otázek, které v ambulantní paliativní péči o onkologického pacienta patří mezi nejfrekventovanější – a to konkrétně:

  • gastrointestinální potíže – jejich příčiny, projevy a možnosti paliativní péče,
  • urogenitální potíže – jejich příčiny, projevy a možnosti paliativní péče,
  • specifika farmakoterapie onkologického pacienta a možnosti lékových interakcí.

Onkologické nemoci patří mezi ty nejzávažnější a počet onkologických pacientů stále narůstá. Jsme proto velmi rádi, že se nám pro naše setkání podařilo zajistit odborníky, kteří se přednášenou problematikou zabývají dlouhodobě a mají s ní rozsáhlé osobní zkušenosti.

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že i tato akce bude pro Vás zdrojem nových inspirací při praktické péči o Vaše onkologické pacienty.

Program

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 14:30

Etiopatogeneze gastrointestinálních potíží u onkologického pacienta

Možnosti intervence vybraných gastrointestinálních potíží provazejících onkologická onemocnění

MUDr. Petra HOLEČKOVÁ, Ph.D.,
MBA Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 16:30

Etiopatogeneze urogenitálních potíží u onkologického pacienta

Možnosti intervence vybraných urogenitálních potíží provazejících onkologická onemocnění

MUDr. Dušan MRKOS
Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Specifika farmakoterapie onkologického pacienta

17:45 - 18:30

Vybrané lékové interakce onkologické farmakoterapie

PharmDr. Josef SUCHOPÁR
DrugAgency a.s., Praha

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárenské komory pod evidenčním číslem 16856.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 45038 pro číslo akreditace 0099/16/2006 .

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/2421/2016.

Konferenční
poplatek

250,-Registrujte se na konferenci Péče o onkologického pacienta

Plzeň
Congress Center Parkhotel Plzeň
26.10.2016

Working...