Odpolední odborná konference na téma
nejčastější symptomy a choroby dolních cest dýchacích

Akademie

Pneumologie

Ústí nad Labem
hotel Clarion Congress
24.02.2016

Program

12:00 - 13:00

Registrace, občerstvení

13:00 - 13:45

Bronchiální astma (AB) –patogeneze, rizikové faktory a klinický obraz
prof. MUDr. Petr Pohunek, Csc.

13:45 - 14:30

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – patogeneze, rizikové faktory a klinický obraz
MUDr. Stanislav Kos, Csc.

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Diagnostika a diferenciální diagnostika AB, principy léčby
prof. MUDr. Petr Pohunek, Csc.

15:45 - 16:30

Diagnostika a diferenciální diagnostika CHOPN, a překryvný syndrom ACOS, principy léčby
MUDr. Stanislav Kos, Csc.

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Diferenciální diagnostika kašle a dušnosti
MUDr. Stanislav Kos, Csc.

17:45 - 18:30

Praktické aspekty léčby a role lékárníka v péči o pacienty s nemocemi dolních cest dýchacích
prof. MUDr. Petr Pohunek, Csc., MUDr. Stanislav Kos, Csc.

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Přednášející

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

vedoucí dětské pneumologie, Pediatrická klinika Fakutlní nemocnice Motol a 2. LF UK

Prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.

člen výboru České pneumologické společnosti

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tato vzdělávací akce je zařazená do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrovaná u České lékárenské komory pod evidenčním číslem 16397.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisů ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 42472, pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazená do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/349/2016.Working...