Odpolední odborná konference na téma
potrava a farmakoterapie

Akademie

Potrava a farmakoterapie

Olomouc
Clarion Congress Hotel
30.11.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na podzimní odbornou Akademii POTRAVA A FARMAKOTERAPIE, která je určená pro lékaře, lékárníky, zdravotní sestry a farmaceutické asistenty všech zdravotnických zařízení.

V rámci dnešní Akademie si připomeneme jednak význam a účinky běžně konzumované potravy, ale podíváme se i na užívání potravinových doplňků. Agenda našeho setkání má tři části:

  • legislativní úprava práce s rostlinnými přípravky ve zdravotnictví v ČR,
  • běžné rostlinné potraviny – a jejich farmakologické účinky i možné interakce s léčivy,
  • vliv potravy, jejího zpracování a potravinových aditiv na trávící funkce a na vstřebávání léčiv.

Všichni přednášející mají v rámci dané problematiky široký teoretický rozhled ale i rozsáhlé osobní praktické zkušenosti.

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že toto setkání bude přínosné ne jenom pro nás jako účastníky, ale zejména následně našim prostřednictvím i pro všechny naše pacienty.

Program

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Regulace používání rostlinných přípravků ve zdravotnictví v ČR

13:45 - 14:30

Vybrané příklady používání rostlinných přípravků v praxi z hlediska aktuální legislativy

Mgr. Libor ŠTAJER,
advokátní kancelář KMVS s.r.o., Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Rostliny používané v potravinářství s významným farmakologickým účinkem

15:45 - 16:30

Nejvýznamnější interakce rostlinných potravin s léčivými přípravky

PharmDr. Josef SUCHOPÁR,
DrugAgency a.s., Praha

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Ovlivnění gastrointestinálního traktu složkami potravy, vliv potravy na vstřebávání léčiv

17:45 - 18:30

Vliv způsobů zpracování a potravinových aditiv na nutriční kvalitu potravy a farmakokinetiku léčiv

PharmDr. Jan HARTINGER,
Farmakologický ústav, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárenské komory pod evidenčním číslem 16902.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 45446 pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/2675/2016.

Konferenční
poplatek

250,-Registrujte se na konferenci Potrava a farmakoterapie

Olomouc
Clarion Congress Hotel
30.11.2016

Working...