Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Aktuální odborná akademie

Stárnout je přirozené

Ostrava
hotel Clarion Congress
6.-7. 10. 2017
Brno
hotel Holiday Inn
13.-14. 10. 2017
Praha
hotel Don Giovanni
20.-21. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na páteční a sobotní odborné Akademie určené pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení. Hlavním tématem Akademií bude tentokrát PŘIROZENÉ STÁRNUTÍ, ale věnovat se budeme nejen jemu.

Co náš čeká:

  • Velké téma těchto dní – elektronická preskripce – kazuistiky a odpovědi na otázky z každodenní praxe.
  • Přirozené stárnutí kůže a kloubů z pohledu možné prevence i běžné intervence v lékárenské a ambulantní praxi.
  • Přirozené změny lidského organismu v průběhu života – změny farmakokinetiky a farmakodynamiky s věkem.
  • Vhodná výživa, tělesná a duševní aktivita jako cesta ke zdravému a rozumnému stárnutí.
  • Senior upoutaný na lůžko – možnosti podpůrné péče v běžné lékárenské a ambulantní praxi.

Přesto, že pacienti ve vyšším věku jsou velmi často polymorbidní, témata Akademie jsme úmyslně vybírali trochu jinak – STÁRNUTÍ NENÍ NEMOCÍ. Stárnout je přirozené a přirozená by měla být i naše snaha udržet si zdraví do co nejvyššího věku.

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že toto setkání bude přínosné ne jenom pro nás jako účastníky, ale zejména následně našim prostřednictvím i pro všechny naše pacienty.

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Elektronický recept – legislativní zázemí zásadní změny českého zdravotnictví

Mgr. MUDr. Jaroslav MARŠÍK,
advokát, právní poradce České lékárnické komory (ČLnK), Teplice

13:45 - 14:30

Elektronický recept – kazuistiky z dosavadní praxe

Mgr. Radka GREC,
Česká lékárna holding, a.s., Brno

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Přirozené stárnutí kůže – nejčastější chyby a možnosti prevence

MUDr. Alžběta BEZVODOVÁ,
Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha

15:45 - 16:30

Stárnutí kůže – možnosti intervence v běžné lékárenské a ambulantní praxi

Mgr. Radka GREC,
Česká lékárna holding, a.s., Brno

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Přirozené stárnutí kloubů – nejčastější chyby a možnosti prevence

MUDr. Robert JŮZEK,
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce, Praha

17:45 - 18:30

Stárnutí kloubů – možnosti intervence v běžné lékárenské a ambulantní praxi

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.,
Odd. klinické farmacie, Lékárna, Nemocnice Hořovice; Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:45

Stárneme od narození – přirozené změny lidského organismu v průběhu života

prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., MBA,
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

09:45 - 10:30

Změny farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv v průběhu života

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.,
Odd. klinické farmacie, Lékárna, Nemocnice Hořovice; Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Vhodná výživa, přiměřený tělesný a duševní režim – základy rozumného stárnutí

prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., MBA,
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

11:45 - 12:30

Možnosti podpory rozumného stárnutí v běžné lékárenské a ambulantní praxi

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.,
Odd. klinické farmacie, Lékárna, Nemocnice Hořovice; Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Domácí péče o seniora dlouhodobě upoutaného na lůžko

prof. MUDr. Eva TOPINKOVÁ, CSc.,MUDr. Tomáš RICHTER, Ph.D.,
Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

14:15 - 15:00

Podpora péče o seniora dlouhodobě upoutaného na lůžko v běžné lékárenské a ambulantní praxi

Mgr. Jan HARTINGER,
Odd. klinické farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Páteční akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárnické komory pod evidenčními čísly 17612, 17613, 17614, 17615, 17616, 17617.

Tyto vzdělávací akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčními čísly 48369, 48370, 48371, 48372, 48373, 48374 vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.Konferenční poplatky a ubytování

Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Nebude-li platba uhrazena 5 dní před konáním akce, bude Vaše rezervace stornována. Po tomto termínu budeme přijímat objednávky dle kapacity ubytování.

Konferenční poplatek
za jeden den

350,-

Konferenční poplatek
za oba dny

500,-

Ubytování
(uvnitř registrace)

od 1590,-


Registrujte se na odbornou akademii

Ostrava
hotel Clarion Congress
6.-7.10.2017
Brno
hotel Holiday Inn
13.-14.10.2017
Praha
hotel Don Giovanni
20.-21.10.2017

Working...