Odpolední odborná konference na téma
civilizační choroby

Akademie

Civilizační choroby

Olomouc
Clarion Congress Hotel
8.3.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odbornou Akademie pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení, která bude tentokrát věnovaná civilizačním chorobám.

Naše setkání jsme se rozhodli zaměřit na takové pacienty a takové problémy, se kterými se setkáváme v každodenní odborné praxi nejčastěji:

  • poruchy metabilizmu lipidů jsou dlohodobým problémem současného zdravotnictví – proto si jednak připomeneme možnosti současné farmakoterapie pacientů s dyslipidémií ale zároveň se zmíníme i o nově nastupujících skupinách hypolipidemik,
  • snaha pacienta o změnu je základem léčby všech civilizačních nemocí – podíváme se proto na psychoterapeutické možnosti, které v intervenci této složité skupiny pacientů můžeme používat v běžné každodenní praxi,
  • častým zdrojem chorob je špatné užívání nástrojů původně určených pro uzdravování – bude proto dobře připomenut si, které skupiny léčivých přípravků pacienti nejčastěji nadužívají a zneužívají, jak tomu předcházet a pokud k tomu už dojde, jak najít řešení.

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že toto setkání bude přínosné ne jenom pro nás jako účastníky, ale zejména následně našim prostřednictvím i pro všechny naše pacienty.

Program

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 13:45

Volba a vedení farmakoterapie u pacienta s dyslipidémií

13:45 - 14:30

Nové farmakoterapeutické přístupy v intervenci dyslipidémií

Doc. MUDr. Michal VRABLÍK, Ph.D.,
III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Psychoterapeutické přístupy v intervenci obézního pacienta

15:45 - 16:30

Možnosti psychoterapeutického ovlivnění civilizačních onemocnění

PhDr. Šárka SLABÁ, Ph.D.,
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Nejčastěji nadužívané a zneužívané skupiny léčivých přípravků: vitamíny, minerály, diuretika, blokátory protonové pumpy, laxativa, lokální alfa-mimetika

17:45 - 18:30

Nejčastěji nadužívané a zneužívané skupiny léčivých přípravků: analgetika, anxiolytika, hypnotika, psychostimulancia

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ,
Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce, Praha;
Ústav aplikované farmacie VFU, Brno

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárnické komory pod evidenčním číslem 17280.

Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 46720 pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/268/2017.

Konferenční
poplatek

350,-

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

10 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.Registrujte se na konferenci Civilizační choroby

Olomouc
Clarion Congress Hotel
8.3.2017

Working...