Odpolední odborná akademie je určená
pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry

Aktuální akademie

Fotoprotekce

HRADEC KRÁLOVÉ
Hotel Černigov
11. 5. 2016

Program

12:00 - 13:00

Registrace, občerstvení

13:00 - 13:45

Pozitivní a negativní účinky slunečního záření na zdravý lidský organizmus

13:45 - 14:30

Pozitivní a negativní účinky slunečního záření na kožní kryt při systémových onemocněních

Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA
přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF Univerzity Karlovy a FNKV, Praha

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Fyziologické změny kožního krytu v závislosti na věku a jejich akcelerace nadměrným slunečním zářením

15:45 - 16:30

Základní principy, formy a zásady fotoprotekce v běžné lékárenské praxi

Doc. MUDr. Monika ARENBERGEROVÁ, Ph.D.,
Dermatovenerologická klinika 3. LF Univerzity Karlovy a FNKV, Praha

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Dermatologika - účinné látky, vehikula a pomocné látky

17:45 - 18:30

Nejčastější polékové fotosenzitivní, fotoalergické a fototoxické reakce

Mgr. Jan HARTINGER,
Farmakologický ústav, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tato vzdělávací akce je zařazená do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrovaná u České lékárenské komory pod evidenčním číslem 16532.

Tato vzdělávací akce je pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 43547, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazená do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/979/2016.Working...