Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Infekce a horečka
důvěrní známí, na které se netěšíme

Akademie online

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte abychom Vás přivítali na další z pravidelných Dr.Max Akademií, které jsou určené pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení. Zároveň jako hosty vítáme pedagogy a studenty všech fakult a škol, které vzdělávání a odbornou přípravu v uvedených oborech zajišťují.

Ve spolupráci s kolegy specialisty jsme pro Vás připravili soubor 6 mikroseminářů, přičemž každý z nich obsahuje 2 odborné přednášky.

Pro přiznání kreditů/bodů odborných společností je nezbytné být registrován jako zdravotnický odborník (nikoli jako pedagog nebo student) a v závěru studia absolvovat související test. Podmínkou úspěšného absolvování je správné zodpovězení alespoň 70 % testových otázek.

Studijní materiál vzdělávacího cyklu „INFEKCE A HOREČKA" Vám bude k dispozici do 30.9.2021.

Ještě jednou Vás vítáme a věříme, že i tato Dr.Max Akademie bude opět přínosná nejen pro Vás osobně, ale Vašim prostřednictvím následně i pro všechny Vaše pacienty.

Pro podrobnější informace nebo pro studium, klikněte prosím na ikonku nebo na název mikrosemináře.

Program

IMUNITA, INFEKCE, VAKCÍNY – drobné boje, velká vítězství

IMUNITA, INFEKCE, VAKCÍNY – drobné boje, velká vítězství

prof. MUDr. Vojtěch THON, Ph.D.
RECETOX, Masarykova univerzita; AKIMED, Brno, III. interní klinika VFN a 1. lékařská fakulta UK, Praha

1. Imunologické aspekty boje s infekčními nemocemi
2. Vakcinace – realita, fakta, mýty


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
SAMOVYŠETŘENÍ – když chceme o sobě vědět více

SAMOVYŠETŘENÍ – KDYŽ CHCEME O SOBĚ VĚDĚT VÍCE

Mgr. Olga KESLAROVÁ
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s., Praha

1. Samovyšetřování a diagnostika infekčních onemocnění v podmínkách běžné lékárenské a ambulantní praxe
2. Moderní trendy v samovyšetřování markerů a stavů souvisejících s průběhem infekčních onemocnění


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
ANTIBIOTIKA – zázrak, který nám zevšedněl

ANTIBIOTIKA – zázrak, který nám zevšedněl

PharmDr. Jan HARTINGER, Ph.D.
odd. klin. farmakologie a farmacie VFN, 1. LF UK, Praha

1. Nejvýznamnější nežádoucí účinky a lékové interakce antibiotické léčby
2. Antibiotická léčba specifických skupin – těhotenství a kojení, pacienti se selháváním ledvin, jater a srdce


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
HOREČKA – co nám tím tělo říká?

HOREČKA – co nám tím tělo říká?

PharmDr. Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Ph.D.
odd. klinické farmacie, ústavní lékárna, MOÚ, Brno

1. Mechanizmy vzniku horečky a její postavení u infekčních onemocnění
2. Specifické nutriční nároky organizmu v průběhu febrilního stavu


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
HOREČKA V DĚTSKÉM VĚKU – i zde platí, že „dítě není malý dospělý“

HOREČKA V DĚTSKÉM VĚKU – i zde platí, že „dítě není malý dospělý“

MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc.
Pediatrická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha

1. Febrilní stavy v dětském věku – nejčastější příčiny
2. Intervence febrilních stavů u dětí v podmínkách běžné lékárenské a ambulantní praxe


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY U INFEKČNÍCH CHOROB A HOREČKY – možnosti, pozice a limity

ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY U INFEKČNÍCH CHOROB A HOREČKY – možnosti, pozice a limity

PharmDr. Alice SYCHROVÁ, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv, FaF MU, Brno

1. Rostlinné přípravky v intervenci infekčních onemocnění
2. Antipyretické a diaforetické rostlinné přípravky v intervenci febrilních stavů


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity

Studijní poplatky

Studijní platformu, materiály a administraci včetně registrace účastníků zajišťuje pro tyto mikrosemináře společnost Forinel Trading SE.

Studijní poplatek za jeden mikroseminář (2 přednášky á 45 minut) 100 Kč

Úhrada je možná kreditní kartou nebo bankovním převodem.Working...