Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Radosti a nástrahy
moderního životního stylu

Akademie online

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte abychom Vás přivítali na další z pravidelných Dr.Max Akademií, které jsou určené pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení. Zároveň jako hosty vítáme pedagogy a studenty všech fakult a škol, které vzdělávání a odbornou přípravu v uvedených oborech zajišťují.

Ve spolupráci s kolegy specialisty jsme pro Vás připravili soubor 6 mikroseminářů, přičemž každý z nich obsahuje 2 odborné přednášky.

Pro přiznání kreditů/bodů odborných společností je nezbytné být registrován jako zdravotnický odborník (nikoli jako pedagog nebo student) a v závěru studia absolvovat související test. Podmínkou úspěšného absolvování je správné zodpovězení alespoň 70 % testových otázek.

Studijní materiál vzdělávacího cyklu „RADOSTI A NÁSTRAHY moderního životního stylu“ Vám bude k dispozici do 30.6.2021.

Ještě jednou Vás vítáme a věříme, že i tato Dr.Max Akademie bude opět přínosná nejen pro Vás osobně, ale Vašim prostřednictvím následně i pro všechny Vaše pacienty.

Pro podrobnější informace nebo pro studium, klikněte prosím na ikonku nebo na název mikrosemináře.

Program

Tuky a zdraví

TUKY A ZDRAVÍ - téma posledních desetiletí, které je stále v pohybu

prof. MUDr. Michal VRABLÍK, Ph.D.
III. interní klinika VFN a 1. lékařská fakulta UK, Praha

1. Dyslipidemie v kontextu civilizačních onemocnění
2. Novinky a trendy v léčbě dyslipidemií


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
Diabetes

DIABETES – epidemiologická katastrofa, nebo tygr, kterého se daří zkrotit?

prof. MUDr. Martin HALUZÍK, DrSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, centrum diabetologie, Praha

1. Novinky a trendy v léčbě diabetu I. a II. typu
2. Specifika péče o diabetika nad rámec dlouhodobé kontroly glykemie


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
Krevní srážlivost

KREVNÍ SRÁŽLIVOST – klíčový regulátor vzniku i průběhu řady civilizačních onemocnění

PharmDr. Jan Miroslav HARTINGER, Ph.D.
odd. klin. farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

1. Zahajování a vedení antitrombotické a antikoagulační léčby (AAL) v prevenci civilizačních onemocnění
2. Klinicky významné lékové interakce a vedlejší účinky dlouhodobé AAL


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
Mikrobiom

MIKROBIOM – encyklopedie, kterou se učíme číst, chápat a používat

Mgr. Petra VÍDEŇSKÁ, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, mikrobiomová laboratoř, Brno

1. Vliv lidského mikrobiomu na vznik a průběh civilizačních onemocnění
2. Vliv běžných aktivit na mikrobiom – příklady a zdravotní důsledky


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
Jídlo a trávení

JÍDLO A TRÁVENÍ – zdroj potěšení, ale i starostí či utrpení

prof. MUDr. Milan LUKÁŠ, CSc.
Klinické centrum ISCARE, Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Praha

1. Civilizační nemoci zažívacího traktu a možnosti jejich prevence
2. Možnosti intervence civilizačních nemocí zažívacího traktu v běžné lékárenské a ambulantní praxi


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity
Diety

DIETY – labyrint slibů a nadějí, radostí i zklamání

Eva CHOCENSKÁ
nutriční terapeutka, Thomayerova nemocnice, odd. klinické výživy, Praha

1. Moderní dietní trendy – racionální odborný náhled na jejich přínosy a rizika
2. Aktuální dietologická doporučení v léčbě nejčastějších civilizačních onemocnění


Hodnocení mikrosemináře v rámci programu celoživotního vzdělávání:
Česká lékárnická komora 2 + 2 body
Česká lékařská komora 2 kredity

Studijní poplatky

Studijní platformu, materiály a administraci včetně registrace účastníků zajišťuje pro tyto mikrosemináře společnost Forinel Trading SE.

Studijní poplatek za jeden mikroseminář (2 přednášky á 45 minut) 100 Kč

Úhrada je možná kreditní kartou nebo bankovním převodem.Working...