Odborné vzdělávání pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty
a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení

Aktuální odborná akademie

Komplikace diabetu

Brno
hotel Holiday Inn
3.–4. 2. 2017
Praha
hotel Don Giovanni
10.–11. 2. 2017
OSTRAVA
hotel Clarion Congress
24.–25. 2. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na páteční a sobotní odborné Akademie určené pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení, jejichž hlavním tématem budou systemové komplikace diabetu.

Páteční Akademie bude věnovaná třem okruhům otázek:

  • komplikace diabetu jsou léčené převážně přípravky vázanými na recept – očima právníka se proto podíváme na legislativní úpravu elektronických receptů a na novinky v právní regulaci zdravotnických prostředků,
  • rostlinné přípravky jsou v naší republice dlouhodobě velmi oblíbené – zjistíme, které z těchto přípravků používají naši komplikovaní diabetičtí pacienti nejčastěji,
  • závěrem našeho pátečního setkání si připomeneme nejvýznamnější nežádoucí účinky a lékové interakce přípravků používaných v léčbě i samoléčbě systémových komplikací diabetu.

Sobotní akademie bude rovněž rozdělená na tři části:

  • v úvodu se podíváme na specifika farmakoterapie nejčastějších onemocnění, které diabetes provází,
  • chirurgická onemocnění komplikovaného diabetika vyžadují vždy zvýšenou pozornost – připomeneme si proto specifika jeho předoperační přípravy a zásady péče o diabetickou nohu,
  • diabetikům se nevyhýbají ani akutní choroby – na závěr se proto zaměříme na úskalí polypragmazie vybraných onemocnění u komplikovaného diabetika.

Soudě podle dosavadního vývoje zdravotního stavu české populace, komplikace diabetu budeme potkávat ve své každodenní praxi i nadále – a možná dokonce i častěji nežli doposud. 

Těšíme se na Vaší účast a věříme, že toto setkání bude přínosné ne jenom pro nás jako účastníky, ale zejména následně našim prostřednictvím i pro všechny naše pacienty.

Páteční odborná akademie

12:00 - 13:00

Registrace, občerstvení

13:00 - 13:45

Elektronický recept – legislativní regulace, shoda a rozdíly v porovnání s klasickým receptem. Kazuistiky z praxe.

13:45 - 14:30

Zdravotnické prostředky – aktuální legislativní regulace úhrad a indikačních omezení. Kazuistiky z praxe.

Mgr. MUDr. Jaroslav MARŠÍK,
advokát, právní poradce České lékárnické komory (ČLnK), Teplice

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Fytofarmaka v léčbě systémových komplikací diabetu: ICHS, ICHDK, diabetická nefropatie, intervence infekčních onemocnění

15:45 - 16:30

Fytofarmaka v léčbě systémových komplikací diabetu: diabetická neuropatie, retinopatie, chronické rány, diabetická noha

PharmDr. Alice SYCHROVÁ Ph.D.,
Ústav přírodních léčiv, FaF MU, Brno

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Nežádoucí účinky a lékové interakce přípravků používaných v léčbě systémových komplikací diabetu

17:45 - 18:30

Nežádoucí účinky a lékové interakce přípravků používaných v samoléčbě systémových komplikací diabetu

PharmDr. Josef SUCHOPÁR,
DrugAgency a.s., Praha

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Sobotní odborná akademie

08:00 - 09:00

Registrace, občerstvení

09:00 - 09:45

Specifika farmakoterapie systémových komplikací diabetu: hypertenze, dyslipidemie, ICHS, ICHDK, diabetická neuropatie

09:45 - 10:30

Specifika farmakoterapie systémových komplikací diabetu: obezita, metabolická chirurgie

Prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., MBA,
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Martin HALUZÍK, DrSc.,
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

11:00 - 11:45

Specifika chirurgické intervence komplikovaného diabetika, předoperační příprava

11:45 - 12:30

Možnosti a úskalí chirurgických intervencí u komplikovaného diabetika: péče o chronické špatně se hojící rány, diabetická noha

MUDr. Alžběta SVOBODOVÁ, MUDr. Róbert NOVOTNÝ,
II. Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:15

Úskalí polypragmazie u komplikovaného diabetika: vliv léků na průběh diabetu a vliv diabetu na farmakokinetiku léčiv

14:15 - 15:00

Farmakoterapie vybraných akutních a chronických onemocnění u komplikovaného diabetika

Mgr. Jan HARTINGER,
Odd. klin. farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

Páteční konference:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Sobotní akademie:
12 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tyto vzdělávací akce jsou zařazené do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako takové jsou registrované u České lékárenské komory pod evidenčními čísly 17204, 17205, 17206, 17207, 17208, 16209.

Tyto vzdělávací akce jsou pořádané v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčními čísly 46165, 46166, 46167, 46168, 46169, 46170, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tyto vzdělávací akce jsou zařazené do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako takové jsou registrované u České asociace sester pod evidenčními čísly KK/6/2017, KK/7/2017.


Konferenční poplatky a ubytování

Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Nebude-li platba uhrazena 5 dní před konáním akce, bude Vaše rezervace stornována. Po tomto termínu budeme přijímat objednávky dle kapacity ubytování.

Konferenční poplatek
za jeden den

350,-

Konferenční poplatek
za oba dny

500,-

Ubytování
(uvnitř registrace)

800,-


Registrujte se na odbornou akademii Komplikace diabetu

Brno
hotel Holiday Inn
3.-4.2.2017
Praha
hotel Don Giovanni
10.-11.2.2017
OSTRAVA
hotel Clarion Congress
24.–25.2.2017

Working...