Odpolední odborná akademie je určená
pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry

Aktuální akademie

Veterinária

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Hotel Clarion Congress
13. 4. 2016

Program

12:00 - 13:00

Registrace, občerstvení

13:00 - 13:45

Nejčastější endoparazitární nemoci malých domácích zvířat

13:45 - 14:30

Prevence a intervence endoparazitárních nemocí v lékárenské praxi

PharmDr. MVDr. Vilma VRANOVÁ, Ph.D.,
Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

15:00 - 15:45

Nejčastější zoonózy šířící se prostřednictvím domácích zvířat

15:45 - 16:30

Možnosti diagnostiky a intervence zoonóz v lékárenské praxi

Prof. MVDr. Zdeněk POSPÍŠIL, DrSc.,
Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Fakulta veterinárního lékařství VFU, Brno

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

17:00 - 17:45

Nejčastější výživové chyby v péči o malá domácí zvířata

17:45 - 18:30

Nejzávažnější rozdíly v humánní a veterinární farmakoterapii

PharmDr. MVDr. Vilma VRANOVÁ, Ph.D.,
Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů.

Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání

8 bodů od ČLnK, 6 kreditních bodů od ČLK, 4 kredity od ČAS.

Tato vzdělávací akce je zařazená do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrovaná u České lékárenské komory pod evidenčním číslem 16483.

Tato vzdělávací akce je pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod evidenčním číslem 43239, vše pro číslo akreditace 0099/16/2006.

Tato vzdělávací akce je zařazená do celoživotního vzdělávání farm. asistentů a zdrav. sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem KK/930/2016.Working...